Um Lögmál

Lögmál ehf. er lögfræðistofa á Skólavörðustíg 12 í Reykjavík.

Skrifstofan er opin alla virka daga frá 9:00 til 16:30. 
Símatími skrifstofunnar er frá 9 til 12 og 13 til 16 alla virka daga.

Saga Lögmáls ehf.

Lögmál ehf., lögmannsstofa, rekur sögu sína aftur til ársins 1986.

Lögmannsstofa undir nafninu Lögmál var upphaflega stofnuð í ársbyrjun 1987 af lögmönnunum Óskari Magnússyni hrl. og Ásgeiri Þór Árnasyni hrl. Hinn 1. janúar 2001 sameinuðust Lögmál ehf. og Lögfræðistofan Lögrún s/f, sem stofnuð hafði verið á árinu 1986 af lögmönnunum Hjalta Steinþórssyni hrl. og Elvari Erni Unnsteinssyni hrl. Við sameininguna urðu þáverandi eigendur stofanna, Ásgeir Þór Árnason hrl., Elvar Örn Unnsteinsson hrl., Lúðvík Örn Steinarsson hrl. og Magnús Guðlaugsson hrl., eigendur Lögmáls ehf., að jöfnu. Stofan hefur frá sameiningu verið rekin að Skólavörðustíg 12 í Reykjavík.

Hinn 1. febrúar 2013 gekk Magnús Óskarsson hrl. LL.M., Esq., til liðs við stofuna sem meðeigandi. Magnús Guðlaugsson seldi sinn hlut í félaginu árið 2017 og lét af störfum hjá því. Árið 2022 seldi Elvar Örn Unnsteinsson hlut sinn í félaginu og lét af störfum hjá því. Á árinu 2023 gengu Einar Oddur Sigurðsson lögmaður og Unnsteinn Örn Elvarsson hrl., LL.M. til liðs við stofuna sem meðeigendur.

Stefna fyrirtækisins

Lögmál býður viðskiptavinum sínum heildstæða lögfræðiþjónustu sem byggir á reynslu, þekkingu og áreiðanleika. Viðskiptavinir okkar njóta góðs af þeirri sérþekkingu sem starfsfólk Lögmáls býr yfir, sterkri stöðu stofunnar og víðtækum samböndum.

Starfsfólk Lögmáls leggur mikið upp úr öryggi og trúnaði við meðferð upplýsinga um málefni viðskiptamanna okkar. Þá leggur Lögmál ríka áherslu á markvissa og skjóta þjónustu, með eðli hvers máls þó alltaf að leiðarljósi. Þannig stuðlum við að hámarks árangri í hvert skipti.

Trúnaður og meðferð gagna

Lögmaður skal aldrei án endanlegs dómsúrskurðar, sem beint er að honum sjálfum, eða skýlauss lagaboðs, láta óviðkomandi aðilum í té gögn og upplýsingar, sem lögmaður hefur fengið í starfi um skjólstæðing sinn eða fyrrverandi skjólstæðing.

Sama gildir um fulltrúa lögmanns og annað starfslið svo og félaga lögmanns að lögmannsskrifstofu og starfslið hans.

Lögmaður getur að beiðni skjólstæðings afhent gögn eða upplýsingar, enda krefjist augljósir hagsmunir skjólstæðings þess. Trúnaðarskyldan helst þótt verki sé lokið.

Upplýsingar um fyrirtækið

Lögmál ehf.
Skólavörðustíg 12
101 REYKJAVÍK

Kennitala Lögmáls ehf. er: 591296-3029.

Banki:
Kvika
Katrínartúni 2
105 REYKJAVÍK
Reikningur nr. 0701-26-4070

Skrifstofan er opin alla virka daga
frá kl. 09:00 til 16:30.

Símatími skrifstofunnar er alla virka daga
frá kl. 09:00 til 12:00 og 13:00 til 16:00.